14:49, 15/04/2014

DHT - Năm 2014 dự kiến mức cổ tức 20%

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014.

Theo đó, ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

-Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng

-Giá trị sản lượng: 395 tỷ đồng

-Giá trị hàng hóa: 440 tỷ đồng

-Nhập khẩu : 12 triệu usd

-Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng

-Cổ tức: 20%

Năm 2014, công ty có kế hoạch triển khai xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại 78 Quang Trung làm trung tâm thương mại, văn phòng làm việc.

Công ty đồng thời thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ cổ tức 20%.

Nghị quyết chi tiết xem tại đây

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ