01:48, 10/04/2014

DHT muốn triển khai mảng thiết bị y tế

Ngày 11/4 tới, CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2014 để thông qua kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm nay là 750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng, cổ tức 20%.

Một nội dung đáng chú ý mà DHT sẽ trình đại hội thông qua là phương án xây dựng nhà xưởng, đầu tư nhân lực để triển khai sản xuất thêm mảng trang thiết bị y tế.

Trong kế hoạch kinh doanh năm nay, ngoài tập trung mở rộng các kênh phân phối sản phẩm đến tận các nhà thuốc, quầy thuốc tại Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình, Hải Dương…, DHT còn đầu tư xây dựng các trung tâm bán lẻ đạt tiêu chuẩn GPP trên các phần đất Công ty đang quản lý tại các thị trấn, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây trước đây.  

 
TIN SÀN, SỞ