01:51, 21/04/2014

DHT - Lợi nhuận quý I hoàn thành 25,4% kế hoạch

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2014. Theo đó,
Doanh thu thuần quý I của DHT đạt gần 190 tỷ đồng tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng 27% với 26,23 tỷ.
 
Sau khi trừ chi phí, DHT lãi trước thuế 5,6 tỷ đồng và sau thuế là 4,39 tỷ đồng tăng 41% so với cùng kỳ, tương đương EPS đạt 699 đ/CP.
 
Được biết, ĐHCĐ Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính: Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng và cổ tức 20%.
 
Như vậy, kết thúc quý đầu tiên của năm DHT đã hoàn thành 25,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.
 
Báo cáo tài chính chi tiết
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ