07:33, 22/10/2014

DHT - EPS 9 tháng đạt 2.970 đồng

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây (DHT) công bố BCTC quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2014 của Công ty mẹ.

Tính riêng quý III, doanh thu thuần của DHT ghi nhận mức tăng 10,8% so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, DHT cho  biết nguyên nhân là do:

-Doanh thu của quý III/2014 là 204.340.032.739 đồng so với doanh thu của quý III/2013 là 184.291.124.781 đồng tăng 20.048.907.958 đồng tương ứng tăng 9,8%

-Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2014 so với doanh thu hoạt động tài chính quý III/2013 tăng  3.330.107.829 đồng

-Thuế TNDN hiện hành năm 2014  giảm 3% (còn 22%)

Lũy kế 9 tháng đầu năm Công ty lãi ròng 18,6 tỷ đồng, tăng trưởng 55,2% so với 9T2013. EPS đạt 2.970 đồng.

Chi tiết BCTC xem tại đây

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ