08:47, 29/10/2014

DHT - 9 tháng lãi hợp nhất 20,5 tỷ đồng

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2014 với kết quả kinh doanh khả quan.
Theo đó, tính riêng quý 3 doanh thu của DHT đạt gần 214 tỷ đồng, tăng 7% cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng tăng thêm 7% lên đạt 181 tỷ đồng, tăng 8%.
 
Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 5,2 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ và chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ 10%, ở mức 2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 15%; chi phí quản lý giảm 9%. 
 
Kết quả, DHT đạt 8,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; nâng mức lãi hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm lên 20,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 50%.
 
Báo cáo tài chính chi tiết
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ