07:16, 21/04/2014

DHT - 24/4 GDQKH trả cổ tức bằng tiền mặt 20%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHT của CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2014

3. Lý do và mục đích:

     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 14/05/2014

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, địa chỉ: số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/05/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ