08:22, 26/11/2014

DHT - 15/12 ĐKCC trả cổ tức năm 2014 bằng tiền 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

- Mã chứng khoán: DHT

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2014

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2014

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Thời gian thanh toán: 29/12/2014

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, địa chỉ: số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/12/2014) và xuất trình chứng minh nhân dân.

 
Theo VSD
TIN SÀN, SỞ