05:16, 19/06/2017

DHD: Trương Thị Thu Tình - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 400 CP

DHD: Trương Thị Thu Tình - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 400 CP

 

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thu Tình 
- Mã chứng khoán: DHD 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400 CP (tỷ lệ 0,01%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Trang 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 33.200 CP (tỷ lệ 0,55%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 400 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2017 
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/06/2017.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

29.3

1.8 (6.55%)
Giá tham chiếu27.5
Giá mở cửa29.3
Giá cao nhất29.3
Giá thấp nhất29.3
Giá đóng cửa29.3
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.93%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)175.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)8,206.3
P/E3.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)42,195.6
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)26
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
21/06

29.30

1.80 (6.55%)

1002,930
20/06

28.00

0.20 (0.72%)

60016,480
19/06

27.50

0.80 (2.83%)

3,10086,230
18/06

28.00

1.30 (4.44%)

1,80050,910
15/06

29.30

1.40 (5.02%)

1002,930
14/06

28.00

0.40 (1.41%)

50013,970
13/06

28.80

1.20 (4.35%)

1,90053,940
12/06

27.50

0.60 (2.14%)

90024,800
11/06

29.40

1.00 (3.29%)

1,30036,470
08/06

30.40

2.70 (9.75%)

1003,040

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

08/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm...

24/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01...

05/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

05/05/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

04/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2017Ngày...

31/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

17/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

24/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao...

05/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng:...

23/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015 Thời gian thực hiện: Công ty sẽ...

05/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/1...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam