03:46, 23/08/2016

DHD: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Mã chứng khoán: DHD

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/09/2016

 - Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015

-  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương và xuất trình chứng minh nhân dân.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

28.0

0.2 (0.72%)
Giá tham chiếu27.8
Giá mở cửa24.4
Giá cao nhất28.4
Giá thấp nhất24.4
Giá đóng cửa28.0
Khối lượng600
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.93%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)168.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)8,206.3
P/E3.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)42,195.6
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)26
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/06

28.00

0.20 (0.72%)

60016,480
19/06

27.50

0.80 (2.83%)

3,10086,230
18/06

28.00

1.30 (4.44%)

1,80050,910
15/06

29.30

1.40 (5.02%)

1002,930
14/06

28.00

0.40 (1.41%)

50013,970
13/06

28.80

1.20 (4.35%)

1,90053,940
12/06

27.50

0.60 (2.14%)

90024,800
11/06

29.40

1.00 (3.29%)

1,30036,470
08/06

30.40

2.70 (9.75%)

1003,040
07/06

28.50

0.20 (0.70%)

60016,610

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

08/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm...

24/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01...

05/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

05/05/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

04/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2017Ngày...

31/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

17/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

24/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao...

05/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng:...

23/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015 Thời gian thực hiện: Công ty sẽ...

05/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/1...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam