05:37, 31/05/2017

DHD: Hoàng Thị Quế Quỳnh - Thành viên BKS - đăng ký bán 13.400 CP

Hoàng Thị Quế Quỳnh - Thành viên BKS - đăng ký bán 13.400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Quế Quỳnh 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: DHD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.600 CP (tỷ lệ 0,23%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính và đầu tư của cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/06/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/06/2017.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

34.9

1.7 (5.12%)
Giá tham chiếu33.2
Giá mở cửa28.4
Giá cao nhất34.9
Giá thấp nhất28.4
Giá đóng cửa34.9
Khối lượng400
Giao dịch ròng NĐTNN-100
Room nước ngoài còn lại48.93%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)209.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)8,206.3
P/E4.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)42,195.6
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)26
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/07

34.90

1.70 (5.12%)

40013,180
16/07

33.20

2.90 (9.57%)

1003,320
13/07

30.20

0.40 (1.31%)

1,00030,330
12/07

30.50

0.30 (0.99%)

80024,490
11/07

30.00

0.70 (2.28%)

3,400102,700
10/07

30.50

4.20 (12.10%)

1,90058,250
09/07

35.40

2.50 (7.60%)

2006,940
06/07

33.80

3.50 (11.55%)

2006,580
05/07

30.10

0.30 (0.99%)

1,10033,340
04/07

31.90

1.60 (5.28%)

1,50045,530

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

08/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm...

24/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01...

05/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

05/05/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

04/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2017Ngày...

31/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

17/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

24/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao...

05/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng:...

23/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015 Thời gian thực hiện: Công ty sẽ...

05/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/1...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam