02:47, 05/10/2016

DDH: Thay đổi nhân sự chủ chốt

CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (DDH) công bố thay đổi nhân sự như sau:

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thông báo về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung tạm thời thành viên Hội đồng quản trị; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1.    Miễn nhiệm ông Hoàng Triệu Hùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2016 để đi nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

2.    Bầu tạm thời ông Đỗ Văn Thuận, là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Kể từ ngày 01/10/2016; và tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

3.    Bầu ông Nguyễn Xuân Phát là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Kẻ từ ngày 01/10/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2016 tại đường dẫn trên trang Website của Công ty như sau: www.gtdthp.com.vn

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

6.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu6.0
Giá mở cửa6.0
Giá cao nhất6.0
Giá thấp nhất6.0
Giá đóng cửa6.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,600,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)21.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)251.3
P/E23.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,106.0
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)1.21
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
17/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
16/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
13/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
12/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
11/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
10/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
09/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
06/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
05/07

6.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (DDH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27...

06/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2017Ngày đăng...

21/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

16/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày...

01/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/10/2016:...

09/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt...

27/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phát, Thành...

30/06/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành