03:50, 23/09/2019

DC4: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

DC4: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
.

Tài liệu đính kèm
  000000008784129_220.pdf
  000000008781976_GCNDKKD_18.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

12.6

0.1 (0.8%)
Giá tham chiếu12.5
Giá mở cửa12.5
Giá cao nhất12.5
Giá thấp nhất12.5
Giá đóng cửa12.5
Khối lượng500
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại141.86%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)126.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,430.5
P/E8.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,126.3
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

12.50

0.10 (0.79%)

5006,250
16/01

12.60

0.00 (0.00%)

159
15/01

12.60

0.20 (1.56%)

2403,014
14/01

12.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

12.80

0.60 (4.48%)

3003,800
10/01

13.40

0.50 (3.88%)

7009,060
09/01

12.90

0.00 (0.00%)

26309
08/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
07/01

12.90

0.10 (0.78%)

5006,370
06/01

12.80

0.00 (0.00%)

45536

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/01/2018:- Bổ...

29/11/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần DIC số 4 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2017Ngày giao...

29/11/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4) trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2017Ngày...

29/11/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 30...

27/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho cổ...

23/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 6...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng công ty).

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán...

03/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành chào bán cổ phiếu ra...

20/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

18/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần DIC số 4 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2017Thời gian họp: 8 giờ Thứ Bảy, ngày 18/03/2017Địa điểm tổ chức...

03/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016- Phương án...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

16/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQT về danh sách trái chủ mua trái phiếu...

30/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán MB- Mã chứng khoán: DC4 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 565.372 CP (tỷ lệ...

01/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 - Kế hoạch SXKD...

23/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQT về:- Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi...

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

21/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần DIC số 4 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần DIC số 4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đa - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: DC4- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

30/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 30/03/2016:- Ông Vụ...

30/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015- Phương án...

02/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

06/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán MB- Mã chứng khoán: DC4- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 547.907 CP (tỷ lệ 9,94...

30/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết phát hành trái...

30/11/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần DIC số 4 niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 262.215 ( Số...

11/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Văn phòng công ty).

11/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

26/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần DIC số 4 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

07/10/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần DIC số 4 trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2015 Ngày giao...

03/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Gia Phúc, phó...

01/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

18/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Xây...

14/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

26/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần DIC số 4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015Thời gian họp: 8h, Chủ Nhật, ngày 26/04/2015.Địa điểm...

17/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

09/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

30/12/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần DIC số 4 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2014Thời gian thực hiện: + Thời...

21/11/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố niêm yết thêm cổ phiếu trên HNX:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 249...

03/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

15/09/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần DIC số 4 trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2014Ngày...

03/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần DIC số 4 tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2014Ngày giao dịch không hưởng...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố bổ nhiệm ông Trần Gia Phúc chức vụ phó TGĐ.Tải...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đa chức vụ TGĐ từ ngày...

30/06/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố đã bán ra 99.500 cổ phiếu quỹ.Tải file gốc

27/05/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố đăng ký bán ra 99.500 cổ phiếu quỹ.Tải file...

06/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DC4: nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần DIC số 4 tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014Thời gian họp: 8h, Thứ Bảy, ngày 26/04/2014Địa điểm tổ chức họp: Tại hội...

27/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

06/02/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

31/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức năm 2012, 1000 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/10/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

21/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần DIC số 4 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

23/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

26/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

26/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DC4: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012 - Tỷ lệ...

14/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần DIC số 4 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012 - Tỷ lệ phân...

27/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

03/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

03/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

02/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

08/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DC4: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2011...

04/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

22/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DC4: Nghị quyết 2011Link download

09/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần DIC số 4 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03...

25/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DC4: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2011 - Tỷ lệ thực hiện...

18/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

11/03/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DC4: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Số lượng cổ...

09/03/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DC4: Kết quả mua cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Số lượng...

22/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx)

30/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

06/12/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DC4 - Đăng ký mua 500.000 cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 500.000 CP...

01/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hnx)

25/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

19/10/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

27/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

17/06/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP DIC số 4 thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:-Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước đây:  Ông...

06/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

13/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

24/02/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ công văn số 188/TB-TTLK ngày 23/2/2009 của Trung tâm Lưu ký, Trung tâm GDCKHN thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau: -          Tên tổ chức phát hành: CTCP DIC số 4 -          Mã chứng khoán: DC4 -          Loại chứng khoán...

02/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam