10:29, 08/08/2019

DAT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

DAT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190808_20190808--DAT--CBTT-thay-doi-giay-dang-ky-doanh-nghiep-lan-thu-20.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

85.7

68.35 (393.95%)
Giá tham chiếu17.35
Giá mở cửa17.35
Giá cao nhất17.35
Giá thấp nhất17.35
Giá đóng cửa17.35
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)43,814,920
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)3,754.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,175.7
P/E72.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,029.6
P/B7.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
16/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
15/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
15/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
14/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
13/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
10/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
09/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
08/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
07/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
06/01

17.35

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền ...

05/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

02/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố nghị quyết HĐQT về kế...

16/01/2018

Niêm yết thêm

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay...

30/11/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) phát hành trả cổ tức năm 2015 và năm 2016: Ngày giao dịch không...

16/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

27/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố bổ nhiệm ông Lê Quốc Mạnh chức vụ Phó TGĐ...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư...

16/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

16/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017 Thời gian thực hiện: 08h00,...

11/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc...

31/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT...

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

08/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố miễn nhiệm ông Đinh Hoài...

10/01/2017

Sự kiện khác

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố thay đổi mẫu dấu của...

05/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Lê Hoàng...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Lê Văn...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Lê Xuân...

09/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Đinh Hoài...

08/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố miễn nhiệm ông Lê Hoàng...

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

20/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

04/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc...

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

08/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

15/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

05/11/2015

Niêm yết mới

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản chính thức giao dich trên HOSE: Số lượng chứng khoán niêm yết: 38.100.000 Ngày niêm...

05/11/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản không được phép giao dịch...

26/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam