07:45, 10/05/2016

D26 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 (D26) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Đại hội thông qua bầu các thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020):

 1- Hội đồng quản trị:

TT

Họ và tên

Tuổi

Trình độ chuyên môn

Số quyền bầu đồng ý

Tỷ lệ (%)

1

Nguyễn Minh Tiến

52

Kỹ sư xây dựng đường Ô tô

2.224.753

46,96

2

Trần Trọng Tuấn

53

Kỹ sư xây dựng cầu đường

601.360

12,69

3

Lương Huy Hoàng

47

Cử nhân kinh tế; Kỹ sư xây dựng

643.303

13,58

4

Trịnh Văn Dũng

51

Cử nhân quản trị kinh doanh

633.921

13,38

5

Bùi Huy Nguyệt

48

Cử nhân kinh tế

633.921

13,38

 
 

2- Ban kiểm soát:

TT

Ho và tên •

Tuổi

Trình độ chuyên môn

Số quyền bầu đồng ý

 

Tỷ lệ (%)

1

Lê Huy Cừ

54

Trung cấp kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh

946.369

33,3

2

Lê Viết Ngọc

49

Kỹ sư xây dựng cầu đường

945.837

33,28

3

Lương Quốc Tuấn

40

Kỹ sư xây dựng cầu đường

945.837

33,28

 
 
Định hướng phát triển Công ty năm 2016

Doanh thu; Phấn đấu đạt tối thiểu 57 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 19,4 % vốn Điều lệ;

Cổ tức đạt tối thiểu: 14%

Thu nhập bình quân của người lao động: 6.000.000 đồng/người/tháng trở lên;

Đầu tư bổ sung TSCĐ: 4,0 tỷ đến 5,0 tỷ đồng;

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ (2016-2020)

Vốn điều lệ: Tăng từ 20%-40%

Doanh thu tăng hàng năm: 10% trở lên.

Tổng tài sản tăng hàng năm: 5% trở lên.

Lợi nhuận sau thuế hàng năm tối thiểu đạt: 14% vốn điều lệ

Cổ tức hàng năm tối thiểu đạt:  12%

Thu nhập người lao động tăng hàng năm: 10% trở lên.

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.3
Giá mở cửa8.3
Giá cao nhất8.3
Giá thấp nhất8.3
Giá đóng cửa8.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)8.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,427.1
P/E2.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,265.0
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)22
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/09/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26) hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu...

27/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26) công bố thay đổi mẫu dấu từ ngày...

30/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Huy Hoàng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.378...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Huy Cừ- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Huy Nguyệt- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tiến- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Văn Dũng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65.688...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Mã chứng khoán: D26 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 316.290 CP (tỷ lệ 31,63%) ...

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06...

10/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng:...

11/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

11/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

15/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015...

07/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố bổ nhiệm ông Bùi Huy Nguyệt...

10/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

01/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 22/6...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05...

18/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng:...

18/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

14/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

19/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

D26: Nghị quyết 2011Link download

10/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpcomSố...

Doanh nghiệp cùng ngành