09:29, 13/01/2015

D26 - Báo cáo quản trị công ty năm 2014

CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 công bố báo cáo quản trị công ty như sau:

Trong năm 2014, thông qua HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp thường niên, ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan tới tình hình sản xuất kinh doanh và thay đổi nhân sự của Công ty.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

­­­­­­TT

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

48/CTĐB26-HĐQT

4/3/2014

Kiểm điểm tình hình hoạt động SXKD 2013; Quyết định phương án sắp xếp lao động; Sửa đổi, bổ sung một số Qui chế; Quyết định thời điểm chốt danh sách để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2

86/CTĐB26-HĐQT

28/3/2014

Quyết định thanh lý một số tài sản cũ, khai thác không hiệu quả; Quyết định sắp xếp công tác tổ chức lao động.

3

94/CTĐB26-HĐQT

31/3/2014

Quyết định chương trình, nội dung và thông qua các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 xem xét quyết định

4

133/ CTĐB26-HĐQT

25/4/2014

Điều chình thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và quyết định ngày chi trả cổ tức năm 2013.

5

313/ CTĐB26-HĐQT

09/10/2014

Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết quí 3/2014, kế hoạch SXKD quí 4/2014; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số qui chế

Về giao dịch cổ phiếu: Không

Chi tiết xem file đính kèm tại đây.

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.3
Giá mở cửa8.3
Giá cao nhất8.3
Giá thấp nhất8.3
Giá đóng cửa8.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)8.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,427.1
P/E2.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,265.0
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)22
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/09/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26) hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu...

27/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26) công bố thay đổi mẫu dấu từ ngày...

30/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Huy Hoàng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.378...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Huy Cừ- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Huy Nguyệt- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tiến- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Văn Dũng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65.688...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Mã chứng khoán: D26 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 316.290 CP (tỷ lệ 31,63%) ...

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06...

10/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng:...

11/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

11/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

15/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015...

07/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố bổ nhiệm ông Bùi Huy Nguyệt...

10/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

01/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 22/6...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05...

18/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng:...

18/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

14/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

19/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

D26: Nghị quyết 2011Link download

10/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpcomSố...

Doanh nghiệp cùng ngành