10:11, 09/10/2019

CTI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Hồng Loan

CTI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Hồng Loan

Trương Hồng Loan báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191009_20191008--CTI--BCKQ-GD-cp-co-dong-noi-bo.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

18.85

-2.3 (-10.87%)
Giá tham chiếu21.15
Giá mở cửa21.1
Giá cao nhất21.3
Giá thấp nhất20.7
Giá đóng cửa21.15
Khối lượng303,570
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)62,999,997
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,187.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,091.5
P/E9.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,788.9
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

21.15

0.05 (0.23%)

303,5706,382,140
16/01

21.20

0.20 (0.93%)

410,7008,677,740
16/01

21.20

0.20 (0.93%)

410,7008,677,740
15/01

21.40

0.00 (0.00%)

385,49017,075,280
14/01

21.40

0.20 (0.92%)

316,06076,493,466
13/01

21.60

0.30 (1.40%)

457,87010,991,770
10/01

21.30

0.40 (1.84%)

310,49015,537,400
09/01

21.70

0.20 (0.91%)

308,3506,579,720
08/01

21.90

0.20 (0.92%)

389,0408,287,850
07/01

21.70

0.80 (3.55%)

353,6207,763,890
06/01

22.50

0.30 (1.31%)

355,1707,893,980

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/08/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 2.000.000 cổ...

28/05/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :...

19/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27-03...

02/10/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

23/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

19/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) công bố nghị quyết HĐQT về mua lại...

30/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 và Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

03/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 6...

25/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn...

14/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :...

15/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình...

12/06/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49% từ ngày 12/06/2017.

05/05/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố giảm tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài...

28/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai phương án phát...

21/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/03/2017 Ngày đăng ký cuối...

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về :- Kết quả SXKD năm 2016 và báo cáo...

16/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2017...

12/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố kết quả hoạt động SXKD đến ngày 30...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 9...

27/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về danh sách nhà...

15/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

13/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2016 Ngày đăng ký...

12/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố miễn nhiệm ông Lê Văn Trường chức...

21/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thanh QuảngMã chứng khoán: CTIChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốcSố lượng cổ...

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2016...

03/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund đã mua 1.418.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

11/12/2015

Kết quả kinh doanh quý

Điều chỉnh BCTC Q3/2015 (Hợp nhất).

19/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

26/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24...

19/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05...

09/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2014 và...

30/01/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng...

25/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về...

13/10/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2014Ngày đăng ký cuối...

30/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai...

09/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:-...

30/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2014Thời gian...

30/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

31/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD...

26/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thông báo bổ nhiệm Giám đốc Tài chính. Tải...

09/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/07/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 19/7/2012 Lý do và...

28/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/04/2012 Ngày đăng...

25/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

22/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CTI: Nghị quyết 2011Link download

18/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

18/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTI: Trả cổ tức bằng tiền Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/01/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 26, 27/01...

13/12/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download ...

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2010 (Theo: hsx.vn)

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Kết quả kinh doanh công ty mẹ quý/2010 (Theo: hsx.vn)

19/03/2010

Niêm yết mới

15/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2010Thời gian: 8h30, ngày 15/3/2010Địa điểm: Nhà hàng Sonadezi, số 35 đường 3A, KCN...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam