07:28, 18/11/2013

CTD - Trúng thầu dự án thi công

CTCP Xây dựng Cotec – Coteccons (CTD – sàn HOSE) công bố thông tin về việc trúng thầu dự án.

Theo đó, CTD thông báo tiếp tục trúng thấy giai đoạn tiếp theo của Công trình Brotex.

Công bố chi tiết

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ