09:13, 16/06/2014

CTD thông qua trả cổ tức đợt 2/2013

CTCP Xây dựng Cotec (CTD) thông báo Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 7/2014.

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ