02:53, 21/10/2014

CTD- Thông báo trúng thầu thi công dự án

Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) thông báo trúng thầu thi công dự án:

CTD trúng thầu thi công 2 dự án tại Miền Trung và Miền Bắc

Chi tiết xem file đính kèm

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ