10:44, 11/09/2019

CTD: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

CTD: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CK: CTD) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190911_20190911--CTD--TB-Chot-DS-tra-co-tuc-nam-2018-bang-tien-mat.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ