10:58, 13/08/2019

CTD: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu

CTD: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu  như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190813_20190813--CTD--CBTT-vv-thu-hoi-ESOP-cua-CB-CNV-nghi-viec-lam-CPQ.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ