10:55, 13/08/2019

CTD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Turumbayev Talagat

CTD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Turumbayev Talagat

Turumbayev Talagat thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190813_20190813--CTD--TBGD-CD-NOI-BO--Turumbayev-Talgat.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ