06:59, 02/04/2014

CTD thay đổi nhân sự chủ chốt

CTCP Xây dựng Cotec (CTD) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Từ Đại Phúc – Giám đốc phát triển kinh doanh nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/4/2014.

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ