10:36, 11/02/2014

CTD-Quyết định của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2013

HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) quyết nghị tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1, 2013 với tỉ lệ 10%/mệnh giá ( 1 CP được nhận 1.000 đồng).

Thời gian dự kiến thanh toán cổ tức: tháng 3/2014

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/02/2014.

Theo HSX
TIN SÀN, SỞ