07:30, 19/09/2014

CTD- Nhóm NĐTNN nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,50%

Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) thông báo nhóm NĐTNN đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 2.737.733 CP, tỷ lệ 6,50%.

Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) thông báo nhóm NĐTNN đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 2.737.733 CP, tỷ lệ 6,50%.

Ngày trở thành cổ đông lớn: 18/9/2014

Chi tiết xem file đính kèm

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ