03:05, 06/08/2019

CTD: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc

CTD: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190806_20190805--CTD--CBTT-NQ-HDQT-vv-thu-hoi-CP-ESOP-cua-CB-CNV-nghi-viec.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ