09:27, 03/04/2015

CTD - Mekong Portfolio Investments Limited đã bán 187.000 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Mekong Portfolio Investments Limited và nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn giảm xuống còn 0,44%.

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Theo đó, Mekong Portfolio Investments Limited đã bán 187.000 CP, làm giảm tỷ lệ sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,18% xuống còn 0,44%.

Chi tiết giao dịch trong file đính kèm tại đây.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ