09:10, 24/02/2015

CTD - Lãi ròng quý IV đạt 92,6 tỷ đồng

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2014 với doanh thu thuần gần 2.640,56 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 9% nhưng lãi ròng đạt 92,6 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của CTD, lợi nhuận gia tăng chủ yếu do doanh thu gia tăng, bên cạnh đó đóng góp đáng kể là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26,5% về chỉ còn hơn 78 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Chi phí quản lý giảm do trong quý IV/2014 khoản trích dự phòng nợ phải thu khó đòi chỉ còn hơn 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 72,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2014, doanh thu của CTD đạt 7.633,6 tỷ đồng và lãi ròng 327,35 tỷ đồng, tăng lần lượt 23,32% và 27,3% so với năm 2013. Mức lãi ròng này cũng vượt 9% kế hoạch đề ra (300 tỷ đồng).

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ