07:01, 20/05/2015

CTD - Lãi ròng quý I đạt 73,7 tỷ đồng

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015.

Quý I, doanh thu tăng trưởng kéo theo lợi nhuận tăng. Cụ thể, doanh thu thuần của CTD ở mức 1.596,8 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ và lãi gộp đạt 124 tỷ đồng, tăng 20%.

Giảm trừ các chi phí liên quan, lãi ròng quý I của CTD ở mức 73,7 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ