09:13, 19/03/2014

CTD lãi ròng 70,7 tỷ đồng trong quý IV

CTCP Xây dựng Cotec (CTD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013 với 70,7 tỷ đồng LNST của cổ đông công ty mẹ, biến động không nhiều so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần trong quý của CTD có mức tăng trưởng gần 73% so với cùng kỳ và lãi gộp đạt 187,4 tỷ đồng, tăng 99%.

Tuy nhiên, Chi hí quản lý doanh phải trả trong kỳ tăng hơn gấp đôi so với quý IV/2012 và phần lãi từ công ty liên kết, liên doanh thấp đã ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của CTD khi đạt 70,7 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2013, Công ty lãi ròng 258,56 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2012.

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ