03:29, 13/05/2014

CTD lãi ròng 64,13 tỷ đồng trong quý I/2014

CTCP Xây dựng Cotec (CTD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014 với 103,4 tỷ đồng doanh thu thuần và 64,13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ.

So với cùng kỳ, cả 2 chỉ tiêu này của CTD đều tăng. Cụ thể, doanh thu có mức tăng 37,88% và lợi nhuận có mức tăng 32,87%.

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ