09:09, 06/10/2014

CTD- Ký hợp đồng thi công dự án

Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) thông báo ký hợp đồng thi công dự án:

Cụ thể, Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) và CTCP Đầu tư C.E.O tiến hành Lễ ký kết hợp đồng Tổng thầu xây dựng dự án Novotel Phú Quốc Resorts.

Chi tiết xem file đính kèm

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ