08:51, 13/08/2019

CTD: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2019 so với 6 tháng năm 2018

CTD: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2019 so với 6 tháng năm 2018

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2019 so với 6 tháng năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190813_20190813--CTD--Giai-trinh-chenh-lech-LNST-SX-6-th-2019-rienghop-nhat.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ