08:43, 21/08/2014

CTD- EPS 6 tháng đạt 3.449 đồng/CP

Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) công bố BCTC riêng và hợp nhất quí 2/2014 với kết quả kinh doanh khả thi, LNST đều cao hơn so với cùng kỳ 2013.

Cụ thể, CTD đạt  85,7 tỷ đồng LNST hợp nhất trong quí 2 năm nay, tăng 8% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần hợp nhất quí 2/2014 đạt 1,62 nghìn tỷ đồng, tăng 25,6%. Lãi gộp quí 2/2014 đạt 118,8 tỷ, tăng 8 tỷ so với cùng kỳ 2013.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) quí 2 năm nay đạt 1.927 đồng/CP, tăng so với1.776đồng/CP cùng kỳ năm trước.

Tại 30/6/2014 cty có 4,57 nghìn tỷ đồng tài sản, so với 4,55 nghìn tỷ đồng tài sản tại 1/1/2014.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay CTD đạt 155,4 tỷ đồng LNST hợp nhất/2,85 nghìn tỷ đồng doanh thu, tương ứng tăng 20% và tăng 26% so với 1 năm trước.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu  (EPS) 6 tháng đầu năm nay đạt 3.449 đồng/CP, tăng so với 2.922 đồng/CP cùng kỳ năm trước.

Lưu ý CTD mẹ lãi 73,2 tỷ đồng/1,29 nghìn tỷ đồng doanh thu trong quí 2 năm nay, tương ứng tăng 9,6% và tăng 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng CTD mẹ đạt 136,4 tỷ đồng lãi/2,28 nghìn tỷ đồng daonh thu, tương ứng tăng 22% và tăng 13%.

Chi tiết BCTC hợp nhất xem file đính kèm

Chi tiết BCTC riêng xem file đính kèm

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ