09:19, 26/11/2013

CTD – Em Chủ tịch HĐQT chậm báo cáo kết quả giao dịch

Sở GDCK Tp.HCM thông báo em ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT của CTCP Xây dựng Cotec (CTD) đã chậm báo cáo giao dịch.

Cụ thể, Ông Nguyễn văn Hưng là em ông Nguyễn Bá Dương - CTHĐQT của CTD đã báo cáo kết quả hoàn tất giao dịch ngày 21/11/2013 chậm trễ so với quy định.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ