10:24, 17/09/2019

CTD: Đính chính thông báo thu hồi ESOP tại thông báo số 2929 ngày 13/08/2019

CTD: Đính chính thông báo thu hồi ESOP tại thông báo số 2929 ngày 13/08/2019

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS công bố đính chính thông báo thu hồi ESOP tại thông báo số 2929 ngày 13/08/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190917_20190917--CTD--Dinh-chinh-CBTT-TB-thu-hoi-ESOP-theo-TB-ngay-13.08.2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ