03:15, 26/08/2015

CTD - Điều chỉnh nội dung đầu tư dự án Coteccons Bắc Ninh

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung đầu tư dự án Nhà máy Cơ khí Coteccons Bắc Ninh như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Cơ khí Coteccons Bắc Ninh.

Trong đó thay đổi công suất mục tiêu;  địa điểm, diện tích chiếm đất, hình thức sử dụng đất;

Tổng vốn đầu tư cũng thay đổi …

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ