06:48, 25/04/2014

CTD đặt mục tiêu 300 tỷ đồng lợi nhuận ròng năm 2014

CTCP Xây dựng Cotec (CTD) công bố nghịquyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Theo đó, đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với 7.400 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ. Cổ tức chi trả ở mức 20%.

Chi tiết nghị quyết trong file đính kèm tại đây.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ