10:25, 17/09/2019

CTD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Turumbayev Talgat

CTD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Turumbayev Talgat

Turumbayev Talgat báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190917_20190917--CTD--KQGD-CD-Noi-bo--Turumbayev-Talgat.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ