02:49, 03/09/2015

CTD - Amersham Industries Limited và nhóm NĐTNN giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 5,97%

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Amersham Industries Limited và nhóm NĐTNN là cổ đông lớn.

Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của Amersham Industries Limited và nhóm NĐTNN đã giảm từ 6,12% xuống còn 5,97% tương ứng 2.579.153 CP.

Lý do thay đổi: số lượng cổ phiếu lưu  hành của CTD tăng do phát hành thêm cho nhân viên.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ