09:42, 18/06/2014

CTD – 25/6 GDKHQ hưởng cổ tức đợt 2/2013

Cổ tức được trả theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt vào ngày 15/7/2014.

Ngày 18/06/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 653/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) (mã CK: CTD) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2014
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2014

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt.

Nội dung cụ thể:

  • Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  • Thời gian thanh toán: 15/07/2014

Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty COTECCONS, địa chỉ: Lầu 11 Số 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/07/2014 và xuất trình CMND.
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ