09:09, 13/02/2014

CTD-25/2 đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) thông báo 21/2/2014 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 25/2/2014 là ngày cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức 2013 bằng tiền mặt.
  • Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:         10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán:  05/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ Lầu 11 Số 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 05/03/2014 và xuất trình CMND.

Theo HSX
TIN SÀN, SỞ