09:22, 25/02/2015

CTD - 12/3 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Ngày 25/02/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 148/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) (mã CK: CTD) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015

Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung cụ thể:

  • Thời gian thực hiện: dự kiến 14/4/2015.
  • Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn New World Sài Gòn.
  • Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ