03:28, 12/05/2017

PGI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã CK: PGI) như sau:
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

17.5

-0.5 (-2.78%)
Giá tham chiếu18.0
Giá mở cửa17.5
Giá cao nhất17.5
Giá thấp nhất17.5
Giá đóng cửa17.5
Khối lượng20
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)88,717,773
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,552.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,564.4
P/E11.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,740.1
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/06

17.50

0.50 (2.77%)

20350
14/06

18.00

0.20 (1.12%)

1101,980
13/06

17.80

0.10 (0.55%)

20360
12/06

17.90

0.30 (1.70%)

1001,790
11/06

17.60

0.50 (2.76%)

1101,950
08/06

18.10

0.00 (0.00%)

76013,760
07/06

18.10

0.10 (0.55%)

2,03038,760
06/06

18.00

1.00 (5.26%)

10180
05/06

19.00

0.00 (0.00%)

2,07038,680
04/06

19.00

1.10 (6.14%)

8,240146,890

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/08/2022

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 17...

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  28-03-2018 Ngày đăng...

01/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

15/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố nghị quyết HĐQT về:- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017...

08/11/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố bổ nhiệm ông Vương Quốc Hưng chức vụ Kế toán...

23/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm...

20/06/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/06/2017:1/ Bổ nhiệm:- Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương chức vụ Thành viên HĐQT2/ Miễn nhiệm:- Ông Trần...

20/06/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

15/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu...

15/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam là...

09/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2017- Nội...

22/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

08/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

04/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd là...

01/05/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố bổ nhiệm bà Trịnh Thị Quỳnh Hương giữ chức vụ Trưởng...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng ...

16/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính đã kiểm toán- Thời gian,...

13/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về nội dung công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ...

22/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo...

17/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/01/2017 Ngày đăng ký...

16/01/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố ông Lê Văn Thành từ nhiệm chức vụ Thành viên...

07/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đáng giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh...

02/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

05/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tình hình thực hiện kế...

12/05/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố đã bán thành công 1.396.870 cổ phiếu quỹ...

21/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2016 Ngày...

18/04/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố đăng ký bán 1.396.870 cổ phiếu quỹ từ...

29/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 2015, chỉ tiêu 2016, tờ...

15/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

24/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

12/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2015Ngày đăng ký cuối...

08/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch...

01/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015...

11/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

15/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tăng...

27/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phần...

23/07/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:Ngày giao dịch...

14/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về tình hình thực hiện SXKD 6...

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố bổ nhiệm ông Đinh Thái Hương giữ chức vụ chủ tịch...

27/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT ngày 27/5/2015 về việc thành...

18/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2015Ngày...

19/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ...

12/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả kinh doanh năm 2014 và chỉ tiêu...

08/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15...

26/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2014...

21/11/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố đã bán ra 224.260 cổ phiếu quỹ.Tải file...

08/10/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố đăng ký bán ra 1.621.130 cổ phiếu quỹ...

15/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 8 tháng...

28/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 5...

23/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm nhân sự.Tải file...

23/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014Thời...

23/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014 Ngày đăng...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

06/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

31/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

29/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO công bố Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 2 ngày 29/08/2013....

17/07/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PGI: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

16/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO thông báo thay đổi ban lãnh đạo tạm thời Tải file dữ liệu...

04/06/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PGI: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

17/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

26/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PGI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

05/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Tải file dữ liệu...

06/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

PGI: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông và chi trả cổ...

28/02/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc Tải...

27/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PGI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012 Tỷ lệ...

26/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PGI: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

25/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012 Ngày đăng ký cuối...

21/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

21/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PGI: Giao dịch cổ phiếu quỹ CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) thông báo đã mua trên 1,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong tổng số 3 triệu cổ phiếu...

15/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PGI: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 3.000.000 cổ phiếu Nguồn vốn để mua lại: Nguồn vốn...

06/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

29/07/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 70.974.218 cổ...

20/07/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PGI: Nghị quyết 2011Link download

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam