01:29, 30/12/2019

CPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

CPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

16.1

-5.1 (-24.06%)
Giá tham chiếu21.2
Giá mở cửa20.0
Giá cao nhất21.2
Giá thấp nhất20.0
Giá đóng cửa21.2
Khối lượng510
Giao dịch ròng NĐTNN210
Room nước ngoài còn lại30.34%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,081,450
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)65.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,256.7
P/E4.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)20,731.3
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

21.20

0.10 (0.47%)

51010,440
16/01

21.10

0.10 (0.48%)

4008,580
15/01

21.00

0.10 (0.47%)

4108,610
14/01

21.10

1.10 (5.50%)

3006,330
13/01

20.00

0.10 (0.50%)

2004,000
10/01

20.10

0.30 (1.47%)

50010,050
09/01

20.40

0.30 (1.49%)

70014,280
08/01

20.10

0.20 (0.99%)

3006,030
07/01

20.30

0.30 (1.46%)

2414,905
06/01

20.60

0.10 (0.48%)

1,40027,450

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018Ngày...

19/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2018Ngày đăng ký cuối...

01/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

19/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

19/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04...

22/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

16/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm...

18/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017Ngày đăng ký cuối...

17/03/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2016Ngày...

16/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 18/04...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

01/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh chức vụ Phó...

17/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2016Ngày...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

20/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền...

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03...

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

18/03/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12...

18/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)- Mã chứng khoán: CPC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 202.500 CP (tỷ...

16/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)- Mã chứng khoán: CPC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 199.500 CP (tỷ...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

20/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về viêc:- Tạm ứng cổ tức đợt 1...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

26/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015 Ngày giao...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

15/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố đã họp HĐQT ngày 15/4/2015 về việc chia...

15/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 05...

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015Ngày...

21/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

17/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT thống nhất ứng cổ tức đợt 1...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

12/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

27/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014

16/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

CPC - Ngày 06/02/2014 ngày giao dịch không hưởng quyền họp đại hội cổ đông 2013- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2014- Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

27/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC - Ngày 06/02/2014 ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng TM (10%)- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2014- Ngày...

17/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

18/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

CPC - NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 10%Link download

26/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2013 3. Lý do và mục đích: *...

12/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

08/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2013 - Tỷ...

14/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về...

30/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

15/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2012 - Tỷ lệ...

21/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

CPC: Báo cáo tài chính quý I/2012 Tải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

05/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2012 - Tỷ lệ...

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

14/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

01/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

07/06/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

06/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng : 13/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/5/2011 - Tỷ lệ thực hiện...

07/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CPC: Nghị quyết 2011Link download

31/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ thông báo thay đổi ban lãnh đạo. -    Ông Phan Thế Hùng, Phó Chủ tịch...

15/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: 13/1/2011 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2011 và trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2010, với tỷ lệ 5%/CP - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/1/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2011 - Lý do và mục đích :  ...

14/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

20/12/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CPC: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Đăng ký mua 200.000 CP, từ ngày 20/12/20101. Mã cổ phiếu: CPC2. Mệnh giá: 10.000 đồng3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện...

23/11/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CPC - Thông báo kết quả đã mua 204.800 CP quỹ 1. Mã cổ phiếu: CPC 2. Mệnh giá: 10.000 đồng 3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua: 0 CP; 4....

20/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

09/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CPC : Đăng ký mua lại 200.000 CP quỹ 1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 2. Mã cổ phiếu: CPC 3. Mệnh giá: 10.000 đồng...

08/09/2010

Thay đổi BLĐ

Căn cứ Thông báo số 109/TB.CPC-2010 ngày 23/8/2010 của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ về việc thay đổi Tổng Giám đốc và người công bố...

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

28/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010   Thời gian: ngày 10/04/2010Địa điểm: Hội trường A3, Nhà hàng Khách sạn Ninh...

10/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Tổng doanh thu 118,118 tỷ đồngLợi nhuận trước thuế 11,165 tỷ đồngLợi nhuận sau thuế 10,487 tỷ...

18/01/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam