09:52, 14/08/2019

CMD: Thái Sơn Anh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 4.784 CP

CMD: Thái Sơn Anh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 4.784 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thái Sơn Anh
- Mã chứng khoán: CMD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Thái Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 77.899 CP (tỷ lệ 0,74%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.784 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.784 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.784 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/07/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/08/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

11.0

-8.3 (-43.01%)
Giá tham chiếu19.3
Giá mở cửa17.8
Giá cao nhất17.8
Giá thấp nhất17.8
Giá đóng cửa19.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)165.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,743.9
P/E4.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,706.0
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

19.30

1.50 (8.43%)

00
16/01

19.30

1.50 (8.43%)

00
15/01

19.30

1.50 (8.43%)

00
14/01

19.30

1.50 (8.43%)

00
13/01

19.30

1.50 (8.43%)

00
10/01

19.30

1.50 (8.43%)

00
09/01

19.30

1.50 (8.43%)

00
08/01

19.30

1.50 (8.43%)

00
07/01

19.30

1.50 (8.43%)

00
06/01

19.30

1.50 (8.43%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành