10:25, 03/12/2019

CLW: Thông báo kết luận của thanh tra thuế năm 2016 và năm 2018

CLW: Thông báo kết luận của thanh tra thuế năm 2016 và năm 2018

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo kết luận của thanh tra thuế năm 2016 và năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191203_20191203--CLW--CBTT-KL-thanh-tra-thue-nam-2016-va-2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

26.0

3.0 (13.04%)
Giá tham chiếu23.0
Giá mở cửa23.0
Giá cao nhất23.0
Giá thấp nhất23.0
Giá đóng cửa23.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)13,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)338.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,042.6
P/E24.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,209.9
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

23.00

0.50 (2.12%)

601,380
08/01

23.50

0.00 (0.00%)

00
07/01

23.50

1.50 (6.81%)

1,00023,500
06/01

22.00

0.00 (0.00%)

100

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

12/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018Thời gian...

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về:- Thông qua hợp đồng mua bán đồng hồ nước đã...

11/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán nước...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố bổ nhiệm bà Trương Minh Phương Ánh chức vụ Người...

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả SXKD và BCTC 6 tháng...

12/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

06/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền măt.

06/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 06/06/2017:1/ Bổ nhiệm:- Ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ Chủ tịch HĐQT - Ông Lê Trọng Hiếu chức vụ Giám đốc...

06/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:   Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017Thời gian họp: 8h00, ngày 06/06/2017Địa điểm...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017-...

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 13/03/2017...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016 Ngày đăng ký cuối...

26/04/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày...

11/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

11/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2016 Ngày đăng ký...

18/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 15/03/2016 là...

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

19/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2015 Ngày đăng...

24/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ chủ tịch HĐQT...

24/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Bầu chủ tịch HĐQT - Trả cổ tức 2014 bằng...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Ngày đăng...

25/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

17/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 13/5/2014Ngày đăng ký cuối cùng      ...

23/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian thực hiện: thông...

14/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

18/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2013...

04/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

04/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2012 Lý do và mục đích...

26/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc chia cổ...

23/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng ...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ liệu...

05/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

10/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/05/2011...

19/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

09/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

05/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CLW: Nghị quyết 2011Link download

05/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

27/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2011 (trường hợp bán thỏa...

15/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

11/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 13.000.000...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam