10:13, 13/11/2019

CLG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

CLG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191113_20191113--CLG--CBTT-NQ-HDQT-vv-Chot-DS-to-chuc-DHDCD-Bat-thuong-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ