08:21, 03/09/2019

CLG: Quyết định của HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CLG: Quyết định của HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo Quyết định của HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190903_20190903--CLG--CBTT-QD-HDQT-LAY-Y-KIEN-CO-DONG-BANG-VAN-BAN.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ