11:00, 13/08/2019

CLG: Quyết định của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019

CLG: Quyết định của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo Quyết định của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190813_20190813--CLG--CBTT-vv-Lua-chon-Don-vi-kiem-toan-nien-do-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ